Լրագրողների հավատարմագրում

Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունում հավատարմագրման կարգ՝ ըստ «Զանգվածային լրատվության մասին» ԼՂՀ օրենքի։

Հանրապետական ԶԼՄ-ների, Արցախում արտասահամանյան ԶԼՄ-ների սեփական թղթակիցների հավատարմագրում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • Նամակ-երաշխավորագիր լրատվամիջոցի տնօրենի կամ գլխավոր խմբագրի ստորագրությամբ և կնիքով,
  • Մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի (հնարավոր է թվայնացված),
  • Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր) պատճենը (հնարավոր է թվայնացված),
  • Լրացված դիմում-հարցաթերթիկ։

Հավատարամագրման ժամկետն ավարտվում է ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ին:

Օտարերկրյա ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ Հավատարմագրում ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել՝

  • Նամակ-երաշխավորագիր լրատվամիջոցի տնօրենի կամ գլխավոր խմբագրի ստորագրությամբ և կնիքով, որտեղ նշված կլինի այցի նպատակը, լրագրող(ներ)ի անուն(ներ)ը և նրա(նց)` Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու ժամկետներն ու ակնկալվող հանդիպումների ցանկը,
  • Մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի (հնարավոր է թվայնացված),
  • Անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր) պատճենը (հնարավոր է թվայնացված),
  • Լրացված դիմում-հարցաթերթիկ

Հավատագրման հայտն անհրաժեշտ է ուղարկել վաղօրոք` 10 օր առաջ, էլ-փոստով` press[@]mfa.nkr.am հասցեով։

Հավատարմագրումը կատարվում է տվյալ լրագրողին տրված ԼՂՀ մուտքի արտոնագրի ժամկետով:

Print Friendly, PDF & Email