27.12.2019
Համաձայն «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ԱՀ օրենքի և ԼՂՀ Կառավարության 2007 թ. նոյեմբերի 30-ի «Դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար... Մանրամասն